Интериорен дизайн

Ние създаваме интериори, които разказват Вашата история и са колекция от всичко, което обичате. Съобразяваме се с всеки вкус и създаваме отражение на Вашия свят, вкарвайки частица от Вас във всеки детайл.

Изготвяме идейни предложения, съобразявайки се с предпочитания стил, необходимост, както и с заложения бюджет.

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Нашата услуга е комплексна и след създаването на първоначален модел и одобрението му от Ваша страна, пристъпваме към изпълнението на идейния проект като предлагаме извършването на ремонтни дейности, закупуване и досташка на необходимите материали, мебели за обзавеждане, детайли и уреди, както и тяхното сглобяване и монтаж.

Първата стъпка по преобразяването на пространствата е изготвянето на идеен проект.
След като вземем размерите на помещенията и се консултираме с вас функциите, които ще изпълняват те, както и желаните цветове, материали, осветителни тела и разпределения, ние ще пристъпим към изготвянето на идейния проект, който ще визуализира предложената от нас концепция на интериор.

Съдържание на идейния проект

На база събраната информация за желаната от вас визия и границите на бюджета Ви, изготвяме визуализации на нашите концепции, съдържащи новите разпределения, размествания, мебели, осветителни телни тела и прочие.